Phone:

(0712)-2247787

Location:

Shankar Nagar Ambazari Road, Nagpur


   
-FOUNDER MEMBER
1. Late Rao Bahadur M.B. Kinkhede
2. Late Shri Y.M. Pathak
3. Late Mrs. Ramabai Tambe
4. Late Dr. Sir M.B. Niyogi
5. Late Sir Sorbaji Mehta
6. Late (Miss) K. Shanti Rangarao
   
   
-MEMBER (SUBSCRIBER)
1. Mr. Hargovind Bajaj
2. Smt. Shaila Abhyankar
3. Mr. Padmakar D. Pathak
4. Mrs. Sonika Agrawal
   
   
-DONOR'S NOMINEE
1. Mr. Narayandas Saraf
-DONOR LIFE MEMBER
1. Mr. Banwarilal Purohit
2. Adv. Venkatesh R. alias Arun Manohar (President)
3. Mr. Suresh K. Sharma
4. Mr. Jayant W. Chitaley
5. Mrs. Shanti Sharma
6. Mrs. Varsha S. Manohar (Jt. Secretary)
7. Mr. Wijay D. Chitaley
8. Mrs. Anuradha P. Mundle
9. Dr. Panna Akhani (Secretary)
10. Dr.(Mrs.) Nisha P. Buty
11. Mr. Anand Manohar Deshpande
12. Adv. Harish V. Thakur
13. Adv. Akshay Naik

-COUNCIL OF MANAGEMENT
1. Adv. V.R.Manohar : President
2. Mr. Justice M.S.Deshpande (Retd.) : Vice President
3. Mr. Hargovind Bajaj :Vice President
4. Mr. M.M. Pantula : Treasurer
5. Dr. Panna Akhani : Secretary
6. Mrs. V.S. Manohar : Jt. Secretary
7. Smt. Shanti Sharma : Donor Life Member
8. Dr.(Mrs.)N. Buty : Donor Life Member
9. Adv. A.M. Deshpande : Donor Life Member
10. Mr. A.V. Pendse : Life Member
11. Dr. Uma Vaidya : Life Member
12. Mr.Ashok S. Daga : Donor's Nominee

 

-LIFE MEMBER
1. Mr. Chandrakant Thakar
2. Mrs. Pushpa Purohit
3. Mr. Avinash Pendse
4. Mr. Prabhakar R. Mundle
5. Mr. Manoharrao Pimplapure
6. Justice Madhukar S. Deshpande (Vice President)
7. Miss A.N. Radha
8. Dr.(Mrs.) Uma K. Vaidya
9. Mr. Ashok S. Daga (Donor's Nominee)
10. Mr. M.M. Pantula (Treasurer)
11. Dr. Avinash Deshmukh
12. Mr. Kishore Dewani
13. Mr. Ravi D. Meghe
14. Mr. Murali M. Pantula
15. Mrs. Kalpana S. Sharma
16. Dr. (Mrs.)Shyamala Nair
17. Dr. (Mrs.)U. Chakradeo
18. Justice (Mrs.) Vasanti A. Naik

-EXECUTIVE BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.